Benchmarking af uddannelser

Kunde: Uddannelsesbenchmark.dk. er et netværk af danske uddannelsesinstitutioner, som arbejder for den gode skole. Netværket er siden 1999 til i dag vokset fra 7 til 45 deltagere.


Problem: Kernen i Uddannelsesbenchmark.dk’s arbejde er som navnet antyder benchmarking. Og skolerne har løbende stillet krav til omkostningseffektive evalueringsløsninger, som kan anvendes på tværs af institutionerne.


Løsning: ASPEKT R&D A/S har i hele perioden været leverandør af elev- og medarbejdertrivselsundersøgelser til netværket. Vi har i den forbindelse udviklet et sæt af effektive dataindsamlings- og analyseværktøjer, hvoraf en del udelukkende stilles til rådighed for netværkets skoler. Det mangeårige samarbejde har medført, at ASPEKT R&D A/S i 2010 blev valgt til at varetage udvikling af den nationale standard for spørgeskemaer til brug for Undervisningsministeriets ressourceregnskab.

Hør mere:

Tue Freltoft

tue@aspekt.dk

Tlf: 5664 3838


Eller:


Asta Bersenaite

asta@aspekt.dk

Tlf: 5664 3838.