Elevtrivsel

ASPEKT R&D har udviklet de skemaer, der nu anvendes til de nationale trivselsundersøgelser i Danmark.


Vi måler den faglige og sociale elevtrivsel hos over 50.000 elever om året. Især ungdomsuddannelserne er glade for trivselsmålingerne, der gør det muligt at dokumentere resultaterne af pædagogiske og didaktiske indsatser, samtidig med at eleverne kan kommentere skolens praksis.


Gennemtestet og fleksibel

Elevtrivselsundersøgelser gennemføres som et online spørgeskema, som uddannelsens elever besvarer på nettet eller med smartphone. Alle standardspørgsmål er testet på over 100.000 elever og kan suppleres eller erstattes af egne spørgsmål, som du og din institution selv formulerer.

Fakta:

  • Elever der trives har mindre fravær
  • Vi måler både faglig og social trivsel
  • Der er sammenhæng mellem trivsel og afgangskarakterer
  • Skolens talenter trivses ofte dårligere end den faglige mellemgruppe.