Universitetsansatte

Kunde: London Business School er blandt de førende business universiteter og har i en årrække toppet Financial Times liste med den mest succesfulde MBA uddannelse på verdensplan.


Problem: LBS søgte i 2008 efter en uafhængig konsulentvirksomhed med stor erfaring indenfor uddannelsessektoren til at gennemføre sine årlige ”School Surveys” for medarbejdere.


Løsning: Et helt nyt spørgeskema blev designet i samarbejde mellem en gruppe af skolens egne specialister og ASPEKT R&D A/S’s konsulenter. Undersøgelsen afvikles nu årligt af ASPEKT R&D A/S og anvender blandt andet vores Benchmarkingindex som et fast rapportformat. Resultaterne har betydet væsentlige ændringer i skolens organisation – især for ikke-akademiske ansatte.

Hør mere:

Tue Freltoft

tue@aspekt.dk

Tlf: 5664 3838


Eller:


Asta Bersenaite

asta@aspekt.dk

Tlf: 5664 3838.