Visuel dataformidling

Kunde: Netværket Uddannelsesbenschmark.dk.


Problem: Uddannelsesinstitutionerne i netværket ønskede at udvikle et visuelt præsentationsværktøj.


Løsning: Vi udviklede TrivselsRADAR™, en online applikation som måler trivslen og på en visuel og let tilgængelig måde præsenterer skolens resultater. Med login kan man lave PowerPoints af skolens resultater helt ned på klasseniveau. Resultaterne kan sammenlignes med andre skolers eller et landsgennemsnit af alle skoler. Prøv selv her.

Hør mere:

Tue Freltoft

tue@aspekt.dk

Tlf: 5664 3838


Eller:


Laurits Rasmussen

laurits@aspekt.dk

Tlf: 5664 3838.