Eksempler på kunder

 • Center for Alternativ Samfundsanalyse
 • CPH West 
 • Heidelberg Universität
 • IBC - International Business College
 • IDAN - Idrættens Analyseinstitut
 • IFO - Instituttet for Opinionsanalyse
 • Lindberg International A/S
 • London Business School
 • Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
 • Marie Kruses Skole og Gymnasium 
 • Middelfart Gymnasium
 • Oxford University
 • Platon A/S 
 • Slagelse Kommune
 • Stanford University 
 • Statens Arkiver
 • Uddannelsesbenchmark.dk
 • Zenmind
 • og mange, mange flere ...

Fakta:

 • Vores kunder køber typisk undersøgelser, software, rapporter, præsentationer, undervisning, organisations-udvikling og andre konsulentydelser
 • ASPEKT blev stiftet i 1988