Visioner

  • At skabe forstyrrelse: Vi anser det som en vigtig konsulentopgave at skabe forstyrrelse i organisationen ved gennem dokumentation at aflive indgroede vaner og myter.
  • At skabe refleksion: Det at turde reflektere over sit eget arbejde eller sin egen organisation kræver tryghed. Derfor tilstræber vi at skabe et miljø, hvor det er tilladt både at lytte og tale. 
  • At skabe motivation: Ingen organisation kan leve længe uden et engageret og motiveret personale. Derfor er det et grundvilkår for alle ASPEKT R&D’s konsulentydelser, at de skaber motivation og lyst til udvikling.

Vi vil udvikle og formidle enkle, effektfulde online målinger for organisationer og virksomheder, der vil videre. Vi vil udvikle nye koncepter i dialog med kunder og i samarbejdsprojekter med relevante aktører. Resultaterne skal fortsat forene input fra kunder med ny viden, og derigennem integrere effektive målinger i nye teknologier.

Vi vil:

  • Gøre det nemmere at måle det vigtige
  • Gøre det nemmere at aflæse målinger og analyser
  • Gøre det nemmere at omsætte målinger i handlinger.