Medarbejder- og lederudvikling

Vores medarbejderundersøgelser kortlægger handlerummet for medarbejderudvikling og gør det muligt at tilrettelægge effektive udviklingsforløb.

 

Tre fleksible løsninger

  • Standardundersøgelse som dækker medarbejdertrivsel, ledervurdering og APV
  • 360 graders ledervurderinger, hvor overordnede, kolleger, medarbejdere og personen selv evaluerer i dybden
  • Medarbejderundersøgelse som vi sammen udvikler helt specielt til jer. 

 

Lederudvikling

Vi udvikler uddannelsesledere så de iagttager deres organisation på nye måder. Der sker fx ved deltagelse i benchlearningsnetværk, ved 360 graders evalueringer eller med nye teknologier tilpasset den enkelte institution.

Fakta:

  • ASPEKT R&D garanterer anonymiteten blandt svarpersonerne
  • Mange bruger medarbejder- undersøgelsen som et dialogværktøj
  • Undersøgelsen sætter skolens egen praksis og resultater i centrum for udviklingen.