Survey software

Vi vælger altid software til indsamling og analyse, som passer til opgaven. Det betyder, at vi i nogle tilfælde bruger forskellige velafprøvede standardprogrammer, mens vi i andre tilfælde udvikler helt nyt software til specialopgaver.

Undervisningsevalueringer er et eksempel på en specialopgave. Målet var her, at en evaluering i én klasse højst måtte kræve to minutters administration. Resultatet blev fleksible spørgeskemaer og rapporteringsformater, som er klar, når behovet opstår. Og underviseren kan hente resultatet af evalueringen øjeblikke efter, at den sidste studerende har svaret på spørgeskemaet.


Egen udviklingsafdeling

Vores egne programmører har stor erfaring med at skabe kreative løsninger, som passer til behovet den enkelte kunde. Vi kan derfor tilbyde at løse opgaver til meget konkurrencedygtige priser. Vi er certificeret Microsoft Partner som uafhængig software udvikler, og adskillige af vores produkter er testet af Veritest.

Fakta:

  • Vi udvikler survey software efter individuelle behov
  • Vi udviklede vores første survey software i 1989.