Internetportaler

Vi er specialister i webportaler, der har til formål at indsamle og/eller formidle data. Ander typer webportaler overlader vi gerne til almindelige webdesignere. 

 

Mange datakilder

Data kan enten være indsamlet gennem os, eller vi kan lægge et præsentations interface på allerede eksisterende data. Fælles for portalerne er ønsket om at præsentere data på en overskuelig måde - gerne interaktivt og grafisk spændende.

 

Derfor har vi faste aftaler med et par af Danmarks bedste designere, som i fællesskab med kunderne og ASPEKT R&D når frem til websider, der er godt besøgte, fordi vi også i denne sammenhæng lægger vægt på it som et praktisk og lettilgængeligt redskab.

kunder