Frafaldsalarm

Analyser af over 60.000 elevbesvarelser fra ungdomsuddannelserne viser, at der hurtigt danner sig en frafaldskultur i visse klasser.


Opfang de tidlige signaler

Frafaldsalarmen er i stand til at opfange tidlige faresignaler allerede to til tre måneder efter at eleverne er startet på uddannelsen. Det gør det muligt at gribe ind i tide.


Enkel opbygning og let i brug

Alarmen er en del af Response™ undervisningsevaluering og bygger på et spørgeskema med blot 14 spørgsmål, som indeholder spørgsmål om introduktionen, studievaner, fraværsmønstre osv. Skolen lader eleverne udfylde skemaet elektronisk og kan umiddelbart derefter udskrive en klasserapport, som med farvekoder viser om en klasse er frafaldstruet.

Fakta:

  • Frafaldsalarmen screener nye elever tre måneder inde i deres uddannelsesforløb
  • Alarmen identificerer klasser der er særligt frafaldstruet
  • Alarmen gør det nemt at handle hurtigt og målrettet.